Naša škola

V jazykovom centre E-STAR,s.r.o. sa zameriavame na výučbu a doučovanie anglického jazyka, matematiky a slovenčiny. Vyučovanie prebieha v skupinách s malým počtom účastníkov. V malých skupinách sa naši lektori môžu prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám, motivovať Vás k aktívnej komunikácii a pomôcť Vám tak odbúrať bariéru, ktorá Vám bráni hovoriť v cudzom jazyku. Naše kurzy sú zamerané na rozvoj schopnosti  porozumieť a aktívne komunikovať, pričom rozširujeme slovnú zásobu, komunikačné frázy a gramatickú zručnosť.

V E-STAR,s.r.o. sa našim žiakom snažíme poskytnúť vždy viac ako očakávajú. Prečítajte si o benefitoch, ktoré štúdiom v ENGLISH STAR  získate aj Vy.

1. Výučba kvalitnými lektormi. Všetci naši lektori sú kvalifikovaní a skúsení odborníci. Sú to milí a ústretoví ľudia, s ktorými Vás vzdelávanie bude určite baviť.

2. Overené metódy výučby. V E-STAR vyučujeme cudzie jazyky najmä motivačnými a expozičnými metódami, ktoré Vám v krátkom čase prinesú skutočné výsledky. Neoddeliteľnou súčasťou výučby sú i fixačné a diagnostické metódy. Garantujeme Váš pokrok! Naši žiaci vyhrávajú medzinárodné súťaže, bez problémov pokračujú v štúdiu v jazykových triedach a bilingválnych gymnáziách.

3. Individuálny prístup v malých skupinkách. Vďaka výučbe v malých skupinkách, sa lektor môže pri výučbe sústrediť na nedostatky každého študenta v skupine. Vďaka tomu  budete v jazyku napredovať ešte rýchlejšie a bezproblémovejšie.

4. Úspora času a finančných prostriedkov. Nemalú úsporu času Vám garantujeme prístupnosťou a blízkosťou priestorov na vyučovanie. Prichádzame za klientami. Rodičia škôlkárov a školákov nemajú žiadne starosti s prepravou svojich detí do jazykových tried. Deti materských škôl vyučujeme v priestoroch ich škôlok. Deti základných škôl vyučujeme v rámci poobedného vyučovania školského klubu v priestoroch školy alebo v čo najbližšej blízkosti školy. Naši lektori si deti v škôlkach a školských kluboch vyzdvihnú a opäť po hodine cudzieho jazyka odvedú do tried, kde si ich prevezme pani vychovávateľka. O presune detí, ktoré nenavštevujú školský klub sa organizátor dohodne priamo so zákonným zástupcom dieťaťa.

5. Trvalo nízke ceny. V ENGLISH STAR veríme, že kvalitné služby je možné poskytovať za rozumnú cenu.

6. Viac ako len štandardná výučba. Naše vyučovacie hodiny sú obohatené o množstvo doplňujúcich cvičení, hier a piesní zameraných na čo najlepšie pochopenie a upevnenie učiva.

7. Široká paleta ponúkaných kurzov skutočne pre každého. Na výber máte kurzy so štandardnou dĺžkou i kurzy intenzívne.  Ponúkame kurzy pre deti, mládež i dospelých.

8. Výborná dostupnosť. Učíme priamo v školách i v škôlkach alebo v tesnej blízkosti škôl. Priestory pre mládež a dospelákov máme na Dunajskej 1/A  v Šamoríne.

9. Bezproblémové parkovanie. Priamo pri priestoroch, kde vyučovanie prebieha sa nachádzajú bezplatné parkoviská.

10. Celoročné kurzy. U nás máte možnosť študovať počas celého školského roka. Počas školských prázdnin organizujeme  jazykové campy a intenzívne kurzy. 

11. Bezplatná ukážková hodina. V E-STAR Vám radi ukážeme ako vyzerá výučba na našich hodinách. O nástupe na kurz sa tak môžete rozhodnúť až po tom, čo si výučbu vyskúšate priamo na sebe. Ukážková hodina je zdarma a je úplne nezáväzná.

12. Možnosť prenájmu priestorov, v prípade záujmu nás prosím kontaktujte.