Mgr. Sylvia Krivošíková

Lektorka

Štúdium:
1996 – 2000 Trnavská univerzita , Pedagogická fakulta
odbor: Učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ + Anglický jazyk

2001 – 2002 University of Cambridge, London UK

2005 – 2008 Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
odbor : Rozšírené magisterské štúdium Anglického jazyka a literatúry

Prax:
Od roku 2000
Výučba všeobecno vzdelávacích predmetov na 1.stupni ZŠ
Výučba anglického jazyka na 1. a 2.stupni ZŠ
Výučba anglického jazyka pre jazykové školy

Mgr. Jana Lazarová

Lektorka

Štúdium:
1991-1997  FFUK, Gondova 2, Bratislava, Katedra estetiky, v odbore estetika

1991-1996  FFUK, Gondova 2, Bratislava, Katedra anglo-amerických štúdií v odbore anglický jazyk – prekladateľstvo a tlmočníctvo

  1. stupeň medzinárodného trénera pétanque (C.I.E.P., Sergines, Francúzsko)

Prax:
Preklady a tlmočenie – z/do anglického jazyka
Výučba anglického jazyka
Vydavateľská a sprostredkovateľská činnosť
Organizácia podujatí
Mimoškolské vzdelávanie a športové činnosti