Kurz angličtiny pre 6.,7.,8., 9.ročník zameraný na komunikáciu

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
010Anglický jazyk pre 5.ročník základnej školyMgr. Éva SalayZŠ Mateja Bela, Šamorín

V kurzoch anglického jazyka pre 5. – 9. ročník sa žiak zdokonaľuje v používaní základných vetných modelov, slovných spojení a osvojenej slovnej zásoby v každodenných komunikačných a spoločenských situáciách.  Zlepšuje sa v používaní jednoduchých gramatických štruktúr.  Rozvíja sa tak, aby sa dokázal vyjadriť svoj názor, komunikovať pri výmene informácií, pozvať niekoho,  ospravedlniť sa,… Precvičuje sa v prerozprávaní príbehu v logickom časovom slede. Zdokonaľuje sa tak, aby za predpokladu, že je reč jasne a zreteľne formulovaná porozumel základným informáciám  o každodenných záležitostiach alebo  pokynom, ktoré sa ho priamo týkajú. Ďalej si vylepšuje svoje zručnosti vo vyhľadávaní konkrétnych informácií z textu. Vie porozumieť z kontextu i neznámym slovám. Rozvíja sa v  písaní krátkych textov z okruhu jeho záujmov a blízkych tém. Zdokonaľuje sa v prerozprávaní svojich plánov a skúseností.

ŠKOLSKÝ ROK  2013-14

ANGLIČTINA

POČET HODÍN

DOCHÁDZKA

ÚROVEŇ

POČET ŽIAKOV

CENA KURZU + UČEBNÉ MATERIÁLY

1. september, október, november

21

2x do týždňa po 45min

A2

6 – 10

78,75 €

2. dec., január, február, marec

23

86,25 €

3. apríl, máj, jún

24

90,00 €

 

Anglický jazyk  pre 5.ročník ZŠ
Miesto konania: ZŠ Mateja Bella, Šamorín
Budeme sa učiť: Rozprávať, písať  a čítať o  mimoškolských aktivitách, o nezvyčajných menách,  o rôznych krajinách, naučíme sa predstavovať a používať personálne informácie, budeme rozprávať, písať  a čítať o zvieratách, naučiť sa opísať ústne i písomne osobu, predstaviť triede svoje obľúbené zvieratá, naučiť sa dať inštrukcie druhej osobe, naučíme rozprávať, písať  a čítať o jedle, o zdravom životnom štýle, rozprávať o obľúbenom jedle, dozvedieť sa informácie z počúvaného textu, čo jedávajú v Japonsku, naučiť sa objednať si jedlo v reštaurácii, rozprávať, písať  a čítať o bývaní, o vianočných sviatkoch,  o víkendových aktivitách, dozvieme sa informácie zo sprievodcu o meste Dubai, načíme sa napísať vlastného sprievodcu mestom, precvičíme sa v telefonickej konverzácii, budeme rozprávať, písať  a čítať o talentovaných deťoch, o festivale vo Wales, budeme si čítať o aktivitách v umeleckej škole a o detských hercoch a celebritách, naučíme sa napísať článok do časopisu, naučíme sa prezentovať svoje každodenné aktivity, schopnosti a školské predmety, precvičíme sa v kupovaní lístkov na diskotéku, rozprávať, písať  a čítať o záľubách a sporte vo voľnom čase, naučíme sa písať email v štyroch krokoch, naučíme sa dohodnúť si stretnutie, budeme rozprávať, písať  a čítať o anglickej a americkej architektúre a dejinách zubnej kefky a anglických domovoch v 16.storočí, naučíme sa opísať svoju izbu, budeme sa rozprávať o miestach vhodné pre určitú aktivitu, naučíme sa predstaviť miesto, kde bývame, naučíme sa spýtať, kde sa niečo nachádza (napr.kaviareň,..), dozvieme sa informácie o nezvyčajných dopravných prostriedkoch a doprave v Londýne, ako študenti cestujú do školy, dozvieme sa z článku o hroznej dovolenke, naučíme sa písať príbeh, naučíme sa spýtať na informáciách otom, kedy odchádzajú a prichádzajú autobusy, dozvieme sa o fetivaloch a sviatkoch v Londýne a v Austrálii, naučíme sa písať pohľadnice,urobíme si maškarný ples, budeme si precvičovať pozývanie hostí
Gramatika: zámená, sloveso byť, tvorba otázok, predložky,“There is/are”,”have got”, jednoduchý prítomný čas, „can“, priebehový prítomný čas, minulý čas, blízka budúcnosť „be going to“, must /mustn`t
Učeb. materiály  *povinné *Student`s Book + CD Motivate 1; *Workbook Motivate 1 + 2CDs,  Active Grammar 1, English Vocabulary in Use Elementary
Doplnková literatúra:  Snow White, Hachiko: A loyal dog, Ice Age 1,2,3, Madagascar 1, 2, 3, Over the Hedge, Puss-in-Boots the Outlaw, Shrek 1,2,3, The Jungle Book: Man Trap, The Lion and the Mouse, Anna and the Dolphin, Little Red Riding Hood, The Hare and the Tortoise, Snow White and the 7 Dwarfs, Chicken Licken, The Ant and the Cricket, The Little Mermaid, Hansel and Gretel, Cinderella, The Nightingale and the Rose, The Ghost, The Frog Princess, Sleeping Beauty, Aladdin and the Magic Lamp, The Wolf and the Little Kids, A Trip to the Rainforest, A Death in Oxford, Arman´s Journey, Book boy, The Girl at the Window, Ten Long Years, The Caribbean File, Blood Diamonds, Just Like a Movie, The Big Picture, Bad Company, Different Worlds, One Day, The Double Bass Mystery, The Man from Nowhere, The Dark Side of the City