Kurz divadelno-tanečnej angličtiny pre 3.,4. a 5.ročník

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
006Anglický jazyk pre 1.ročník základnej školyMgr. Sylvia KrivošíkováZŠ Mateja Bela, Šamorín

V kurze prváčikovia objavujú, oboznamujú sa a poznávajú nový cudzí jazyk prostredníctvom hier, veselých rytmických pesničiek, jednoduchých básničiek, bábkovým divadielkom, pracujú  so svojím obrázkovým slovníkom, učia sa reagovať a porozumieť jednoduchým povelom na vyučovacej hodine (make a circle, sit down, stand up, take a pencil, clap your hands…..). Začínajú sa učiť prezentovať svoje prvé projekty. Dieťa sa hrá a nový jazyk je  sprievodným doplňujúcim prostriedkom. Nové slová, jednoduché vety i výslovnosť si deti osvojujú na základe videného a počutého. Zážitková forma učenia zohráva veľkú úlohu v rozvíjaní schopností. Všetky aktivity pripravujeme tak, aby boli pre dieťa príjemným zážitkom. Po skončení kurzu dostáva žiak certifikát jazykovej školy English Star.

ŠKOLSKÝ ROK  2013-14

ANGLIČTINA

POČET HODÍN

DOCHÁDZKA

ÚROVEŇ

POČET ŽIAKOV

CENA KURZU + UČEBNÉ MATERIÁLY

1. september, október, november

21

2x do týždňa po 45 min.

A1 začiatočník

6 – 10

2. dec., január, február, marec

23

3. apríl, máj, jún

24

 

Anglický jazyk pre 1.ročník základnej školy
Miesto konania: ZŠ Mateja Bella, Šamorín
Budeme sa učiť: Predtaviť seba a pozdraviť ostatných; pomenovať farby; povedať, aká je moja najobľúbenejšia farba; pomenovať školské predmety v škole; počítať do desať,  pomenovať časti domu; rozprávať o umiestnení predmetov v dome; pomenovať hračky detí,  rozprávať o veľkostiach (veľký, malý); pomenovať časti tela; rozprávať, ako vieme zabezpečiť, aby sme boli čistí a zdraví; rozprávať, čo máme radi na jedenie; pomenovať zvieratá a poznať zvuky,  ktoré vydávajú; rozprávať, čo všetko vieme a dokážeme,  rozprávať sa, čo dokážeme našimi zmyslami, + piesne www.supersimplesongs.com
Zameriame sa na tieto slovné spojenia: Hello, I`m….; My favourite colour is…; What`s this? It`s a….; This is the roof. It`s red. Little Woody is on the chair. Where is the blue book? On the table. Here is a doll. One train, four cars. I have got a brown teddy bear. A big ball, a small ball. Touch your eyes. I have got blue hair. Brush your hair. I like bananas. Give me some please. I don`t like ice cream. Yuk! Do you like apples? Yummy!
Učeb. materiály: *povinné *Pupil`s CD Fairyland 1 (ďalejF1), *Picture Vocabulary F1, *Picture Vocabulary Super Simple Songs, Picture Flashcards F1, Posters F1, DVD F1, DVD-ROM F1, CD Super simple songs 1, 2, 3
Doplnková literatúra:  Henry Hippo,  The Little Red Hen, The Three Billy Goats Gruff!