Milí žiaci a rodičia. Tu si môžete stiahnuť prihlášky na nový školský rok. Vyplnenú a podpísanú ju zašlite na našu e-mailovú adresu (sylvia.krivosikova@gmail.com).